.

 TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A ABONAMENTULUI „NEXTDRIVE”
 
  Definitii:
 
  - SC CARD AUTO SERVICE SRL: reprezinta societatea SC CARD AUTO SERVICE SRL cu sediul in str.Pecetei, nr.9, J40/1565/2012, CUI 29756933, detinatorul legal al platformei NEXTDRIVE;
 
  - Graficul binar: graficul binar este structura arborescenta in care utilizatorii sistemului sunt aranjati in functie de disponibilitatea locurilor libere si/sau a pozitiei si setarilor persoanei care a efectuat recrutarea.
 
  Graficul este denumit binar deoarece fiecare nod al graficului poate avea maxim 2 succesori (piciorul stang si drept).
 
  - Graficul comun: graficul comun reprezinta portiunea din graficul binar global care incepe de la utilizatorul in cauza, si care, pret de 14 nivele, denota nivelul de performanta al respectivului utilizator impreuna cu echipa lui.
 
  - Nivelul de performanta : este afectat in mod direct de valoarea lui R in contul online si se reflecta in beneficiile obtinute de utilizator.
  - O dubla se formeaza la fiecare doua inscrieri pe stanga + doua inscrieri pe drepta/ introduse de orice persoana din graficul comun.
  Dublele astfel formate, prin definitie, pot sa dispara (sa nu ma fie duble) in cazul in care, din structura care alcatuieste o dubla, unul dintre parteneri devine inactiv sau se retrage definitiv din afacerea si parteneriatul NextDrive. Astfel prin pierderea unei duble din grafic si valoarea lui R acumulata de partenerul a carui dubla dispare, va scadea cu valoarea acelei duble. Daca sunt mai multe duble care se pierd si valoarea pierduta la R va fi mai mare (egala cu valoarea acelor duble).
  - R: Valoarea lui 'R' denota, pentru inceput, reducerea in RON per litru de carburant oferita de catre noi. Reducerea maxima este de 5 RON/litru.
  Valoarea lui R creste cu 0.10 ron per dubla realizata. Valoarea lui R incepe de la 1,1 ron pentru abonamentul Avantaj, 0,4 ron pentru abonamentul Explorer, 0,3 ron pentru abonamentul Premium si 0,1 ron pentru abonamentul Business.
  Datorita fluctuatiei mari la preturile de carburant, se ia in considerare un pret mediu al pietei de 5,5 RON / litru, si toate bonusurile si compensatiile vor fi calculate la acest pret.
 
 DESCRIEREA PRODUSULUI
  Abonamentul (contul) NextDrive include servicii in Romania si UE, conform ANEXA1.
  Contul se emite contra cost si utilizatorul va beneficia de sistemul de bonusuri descris in ANEXA 2.
  Durata de valabilitate a cardului este de 2 ani si poate fi reinnoit in mod automat si gratuit.
  Clientul beneficiaza de produsul NextDrive (asistenta rutiera) in pretul abonamentului lunar, pe langa reducerile si bonusurile stipulate in anexa cat timp abonamentul este activ.
  Clientul beneficiaza de produsul NextDrive (brosura, card si CD cu consultanta de business) in pachetul de start primit in urma achitarii taxei de inregistrare si a abonamentului.
  Clientul poate cumpara optional materiale promotionale, originale, contra cost ( 5 Ron / brosura, 10 Ron / CD training, 100 Ron / manual training).
 
  EMITEREA Abonamentului
 
  Abonamentul NextDrive va fi obtinut dupa completarea formularului disponibil pe www.nextdrive.ro/register si acceptarea prezentului Contract si a codului etic, totodata si a platii recurente, prin direct debit.
  Odata cu completarea formularului de abonament si acceptarea prezentului Contract, SC CARD AUTO SERVICE SRL si partenerii sai pot folosi datele de contact ale posesorului pentru inscrierea lui automata pe lista serviciilor incluse in pretul abonamentului.
 
  UTILIZAREA Abonamentului
 
  Toate serviciile incluse in abonament pot fi accesate din contul comerciantului de pe site-ul www.nextdrive.ro, si prin utilizarea cardului cu care comerciantul are acces la cumpararea combustibilului si produselor de la partenerii acceptati in conditiile prezentului Contract.
  Cardul pentru combustibil trebuie protejat impotriva deteriorarii. In cazul deteriorarii din orice cauze, Cardul poate fi inlocuit cu un nou card, in baza cererii titularului insotita de cardul deteriorat si datele de identificare ale titularului, ce vor fi trimise pe adresa card@nextdrive-support.ro 
  Cardul de combustibil inclus in Abonamentul NextDrive este un instrument financiar de plata si poate fi utilizat numai in cadrul benzinariilor.
  Cardul NextDrive se va alimenta de catre Utilizator cu suma dorita, urmand ca, in termen de maxim 3 (trei) zile, in functie de bonusurile financiare obtinute in cadrul programului, SC CARD AUTO SERVICE SRL sa-i crediteze cardul personal cu suma rezultata, in conformitate cu prezentul Contract.
 
  RASPUNDERI
 
  SC CARD AUTO SERVICE SRL nu va fi raspunzator in cazul utilizarii cardului de catre alte persoane decat cele inscrise in contul abonamentului.
  Posesorii cardului sunt obligati sa anunte disparitia sau furtul cardului la urmatoarea adresa de e-mail card@nextdrive-support.ro.
  Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anularii celui pierdut sau furat si depunerea unei declaratii privind pierderea/furtul, in care se vor mentiona datele de identificare ale titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon, adresa de e-mail).
  Dupa depunerea solicitarii anularii cardului pierdut sau furat, a declaratiei privind pierderea/furtul si comunicarea datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card, care se va emite in termen de maxim 15 zile lucratoare.
  Emitentul nu va fi tinut raspunzator pentru situatia in care Partenerii Comerciali nu accepta Cardul din diverse motive invocate.
  Emitentul va directiona Utilizatorul catre alt Partener in cel mai scurt timp posibil.
 
  CONDITII DE VALIDITATE
 
  Poate avea calitate de utilizator orice persoana fizica sau juridica, in urma completarii formularului de emitere, a achitarii integrale a taxei lunare in cuantum de 111 RON pentru abonamentul Avantaj, 222 RON pentru abonamentul Explorer, 333 RON pentru abonamentul Premium, 555 RON pentru abonamentul Business si taxei de inregistrare de 199 RON ce se va plati in avans incepand cu data inscrierii. Taxa de inregistrare, in cuantum de 199 RON, se plateste o singura data, la inregistrarea utilizatorului si este aceeasi pentru toate abonamentele.
  Contravaloarea taxei de inscriere, a taxelor lunare de abonament si a taxelor pentru serviciile oferite de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL sunt sume achitate prin acordul expres al utilizatorului si nu vor fi returnate/anulate in nici o situatie, conform prezentului contract.
  Pentru a beneficia de abonamentul NEXTDRIVE, persoana fizica trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
  Sa fie majora in conditiile legii romane;
  Sa detina un card bancar cu suma aferenta taxelor mentionate anterior, respectiv taxa de inscriere si taxa pentru contravaloarea abonamentului lunar.
  Utilizatorul declara pe proprie raspundere ca toate datele introduse in cadrul sistemului sunt datele sale personale si sunt reale.
  Sa accepte plata recurenta;
  Sa accepte respectarea codului etic.
 
 
 
  SERVICII
 
  Serviciile vor fi prestate de catre Societatile Partenere in beneficiul SC CARD AUTO SERVICE SRL, dar realizate direct catre titularul cardului NEXTDRIVE.Titularul Cardului nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea parametrilor serviciilor oferite.
  Inscrierile se contorizeaza pana in 14 nivele adancime, in graficul binar astfel cum este descris in ANEXA 2.
  Inscrierile pot fi efectuate de catre orice persoana din graficul comun.
  Toate Beneficiile, cu exceptia reducerilor la benzina, sunt valabile si acordate doar pentru masina inregistrata in contul NextDrive.
 
  PLATI SI MODALITATI DE PLATA. BONUSURI SPECIALE
   Costul abonamentului NEXTDRIVE Avantaj este de 111 RON/luna, NEXTDRIVE Explorer 222 RON/luna, NEXTDRIVE Premium 333 RON/luna si NEXTDRIVE Business 555 RON/luna , ce se va plati in avans, incepand cu data inregistrarii.La data inregistrarii se va achita o singura data suma de 199 ron taxa de inscriere, indiferent de abonamentul ales.
    Facturarea serviciilor oferite se face odata/luna, pe data de 1 ale luni pentru luna precedenta si include ( abonamentul lunar , Bonusrurile castigate , alimentarile de combustibil , Reducerile acordate pentru alimentari ).
    In situatia in care, Utilizatorul, va dori schimbarea planului tarifar (a abonamentului) de la unul inferior, la unul imediat superior, acesta modificare se realizeaza cu un cost de 100 RON/modificare, in cazul in care se doreste trecere la un abonament cu 2 sau 3 nivele superior, costul este de 200 RON/modificare, respectiv 300 RON/modificare.
  In situatia in care Utilizatorul va recomanda achizitionarea unuia dintre abonamentele NEXTDRIVE catre un alt Client-Potential Utilizator, care la randul sau se inscrie si achita taxele aferente inscrierii, Utilizatorul va beneficia de mai multe bonusuri, sistemul special de bonusuri fiind detaliat in Anexa 2 la prezentul contract.
  Taxele si impozitele aferente incasarii bonusurilor vor cadea in sarcina Utilizatorului si vor fi achitate catre bugetele de stat astfel:
  Taxele CAS si impozitul pe venit vor fi achitate de catre Utilizator, in conformitate cu prevederile legii fiscale.
Se precepe un comision de 5%(din sumele transferate din contul ND in contul personal) pentru sustinerea platformei si a tuturor comisioanelor existente de transfer si plata la POS. FORTA MAJORA Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum este definita de lege. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. CONFIDENTIALITATE Utilizatorul va considera ca secrete comerciale si va pastra cu cea mai mare strictete confidentialitatea tuturor informatiilor si a materialelor incredintate de catre Emitent si va dezvalui astfel de informatii numai acelor persoane, angajati sau nu, care sa fie constiente de confidentialitatea informatiilor in scopul indeplinirii de catre Parti a obligatiilor ce le revin in vederea executarii prezentului contract. Toate informatiile confidentiale referitoare la una dintre Parti sunt si raman in proprietatea exclusiva a acelei Parti. Obligatia de confidentialitate va continua si dupa terminarea prezentului contract. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PRIVAT SC CARD AUTO SERVICE SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP, CI/BI), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri: - validarea, expedierea si facturarea seriviciile utilizate de catre acesta; - rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau uncontract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta; - pentru a asigura accesul acestuia la serviciu; - trimiterea de newsletter si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic; - contactarea acestuia, la cererea sa voluntara; - contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii; - scopuri statistice. SC CARD AUTO SERVICE SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura. Utilizatorrul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorul se va adresa SC CARD AUTO SERVICE SRL conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista. SC CARD AUTO SERVICE SRL, precum si partenerii enumerati la capitolul definitii, nu stocheaza nici un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Utilizatorului. Politica de confidentialitate se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Utilizator, exclusiv pe site sau in formularele speciale. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, inclusiv a Partenerilor Comerciali. SC CARD AUTO SERVICE SRLse obliga ca datele colectate ale Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. Procesatorul de carduri bancare agreat de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA Produsul Card NEXTDRIVE este protejat in sensul Legii nr. 8/1996 cu privire la dreptul de autor. Nu poate face obiectul niciunui document juridic cu privire la cedearea sa gratuita sau contra altor avantaje de alte natura. LITIGII Eventualele litigii aparute intre SC CARD AUTO SERVICE SRL si utilizatorii servicile NEXTDRIVE se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul societatii, in conformitate cu legea romana. FRAUDA SC CARD AUTO SERVICE SRL nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale. SC CARD AUTO SERVICE SRL declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele SC CARD AUTO SERVICE SRL . Comunicarile realizate de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului. Urmatoarele scopuri atinse sau nu , vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/continutul si/sau SC CARD AUTO SERVICE SRL si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri): de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda; de a altera sau altfel modifica continutul site-ului sau Continutului expediat prin orice metoda de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client; de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul; de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului. RASPUNDEREA CONTRACTUALA SC CARD AUTO SERVICE SRL nu poate fi tinut responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe continut. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu poate fi tinuta responsabila pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip continut prezentata sau nu pe site/orice document sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea continutului care pot conduce la orice fel pierderi. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca: - serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice fel; - produsele obtinute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului nu vor corespunde cerintelor sau asteptarilor clientului. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie / legatura / tranzactie / colaborare / etc. care pot aparea intre client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul siteului. DISPOZITII FINALE Prezentul contract este incheiat pe o durata nedeterminata. Garantiile serviciilor incluse sunt asigurate de catre Partenerii agreati in conformitate cu specificul serviciilor prestate. SC CARD AUTO SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta site-ul si/sau orice continut, inclusiv parteneriatele cu Partenerii Agreati, fara notificare prealabila a Utilizatorului. Utilizatorul recunoaste si accepta faptul ca acest contract implica obligatia Utilizatorului de plata a serviciilor astfel cum acestea sunt descrise mai sus. In cazul in care Utilizatorul nu achita contravaloarea abonamentului si serviciilor, consecutiv, timp de 2 luni, acesta va fi automat exclus din reteaua NextDrive. In cazul nechitarii unei singure luni, clientul si contul sau devin inactivi pana la reactivare, prin plata sumelor restante. SC CARD AUTO SERVICE SRL poate dispune incetarea contractului oricand este detectata o incalcare a prezentului contract, in baza unei notificari transmise pe mailul Utilizatorului. Din momentul notificarii Utilizatorul este exclus din sistemul de bonusuri si nu va mai putea incheia un alt contract. In situatia in care Utilizatorul este nemultumit de serviciile prestate de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL acesta va notifica SC CARD AUTO SERVICE SRL care va transmite raspunsul in termen de 3 zile pe emailul Utilizatorului. Prezentul contract s-a incheiat azi,la distanta, prin intermediul site-ului www.nextdrive.ro/register, iar acceptarea sa echivaleaza cu acceptarea tuturor termenilor si conditiilor inclusi. Prezentul contract contine 3 Anexe: ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament; ANEXA 2 - Sistemul de Bonusuri. ANEXA 3 – Diferentele intre abonamentele NEXTDRIVE ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament - Reduceri la combustibil de la 1,1/0,4/0,3/0,1 Ron / litru si pana la gratuitate (maxim 5 Ron / litru) in limita a 111 litri / 100 litri / 150 litri / 300 litri / luna la benzinariile partenere -in functie de nivelul tau de performanta si de abonamentul ales- - Dispecerat: 0319006 cu program de L-V de la 09:00-18:00 S: 12:00-17:00 - Email de suport disponbil dupa programul mentionat anterior: client@nextdrive-support.ro si it@nextdrive-support.ro . - Asistenta rutiera de la A24 pentru masina inscrisa in platform NextDrive cat timp contul clientului este activ. - Pachet de start cu brosura, card si CD de training - Acces la cursuri de dezvoltare personala si sesiuni de brainstorming - Acces la cursuri de vanzari si dezvoltare profesionala in MLM - Acces la planul de cariera si multiple premii - Posibilitatea de achizitionare a unui manual de training. ANEXA 2- Sistemul de bonusuri 1) Startup suport: - Fiecare abonament NextDrive ales poate devenii GRATUIT pentru utilizator, in urma indeplinirii conditiilor de calificare pentru gratuitate, mai exact in urma acumularii punctelor necesare din inscrieri, care se detaliaza astfel: - Abonamentul Avantaj – 0 puncte necesare – nu poate devenii GRATUIT - Abonamentul Explorer – 5 puncte necesare - Abonamentul Premium – 10 puncte necesare - Abonamentul Business – 30 puncte necesare - Fiecare inscriere directa, este echivalentul a 1 puncte pentru abonamentul Explorer, 2 puncte pentru abonamentul Premium si 4 puncte pentru abonamentul Business. - Abonamentul isi pastreaza gratuitatea, atat timp cat toti inscrisii necesari pentru a acumula punctele sunt activi (isi platesc taxele aferente calitatii de beneficiar) - Abonamentele beneficiaza de comisioane din adancimi, in functie de abonamentele care sunt inscrise sub abonamentul Utilizatorului principal. De exemplu, daca un utilizator cu abonament Business, inscrie in grafic un utilizator cu abonament explorer, utilizatorul cu abonament business, va lua comision doar din 3 adancimi (cum este abonamentul explorer), nu din 5 adancimi cum ar lua de pe un abonament business. Aceasta regula de inscriere si comisionare se aplica la toate abonamentele. 2) Comision alimentare combustibil - Discount pana la gratuitate in limita a 111 litri/100 litri/ 150 litri / 300 litri /luna, aplicabil in maxim 1 ora dupa fiecare alimentare, conform Regulamentului. 3) Comision de la inscrieri - La fiecare prieten inscris de tine, primesti pe loc 60 RON. - La fiecare prieten inscris de prietenul tau primeste el 60 RON si tu 20 RON. - La fiecare prieten al prietenul tau primeste el 60 RON, prietenului tau 20 RON, iar tu 10 RON, la fiecare noua inscriere. In cazul abonamentului Avantaj aceste bonusuri sunt de 30 RON pentru inscriere directa, 10 RON pentru inscriere secunda si 10 RON pentru inscriere in linia 3. 4) Bonus de eficienta - La fiecare 4 oameni inscrisi direct de tine intr-o luna (adica 30 de zile de la data inscrierii), primesti un bonus de 200 RON. - De fiecare data cand numarul de inscrisi de tine creste cu 10 inscrisi directi, primesti un extra-bonus de 500 RON. 5) Venit pasiv 5A) O dubla se formeaza la fiecare 4 inscrieri (2 pe stanga + 2 pe dreapta) de noi abonati (introdusi de tine sau de orice persoana din contul tau) Fiecare dubla realizata: - iti creste Reducerea initiala la combustibil cu 0.10 ron/litru pana ajungi la gratuitate.( respectiv o reducere de 5 Ron/litru ) dupa ce ajungi la gratuitate (de la 5.2 RON /litru) , fiecare dubla - iti ofera 15 Ron / luna bani care vor intra in contul ND la final de luna 5B) Bonusuri din alimentary conform Anexa 3 ANEXA 3- Diferentele intre abonamentele NextDrive - Sistemul de bonusuri de la inscrieri , este la fel la toate abonamentele, exceptie facand abonamentul Avantaj, care a fost detaliat anterior.( Anexa 2 ) Abonamentul AVANTAJ - Taxa de inregistrare( Ron) 199 - Abonament lunar ( Ron) 111 - Reducerea initiala la combustibil 1.1 ron/litru - Bonusuri din alimentari: 0.1 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi. - Limita de combustibil de 111 litri - Reducerea maxima pentru acest abonament este de 1.5 RON/litru - Abonamentul si toate beneficiile sale pot fi mostenite de catre descendentii directi in cazurile specifice. - Abonamentul include produsul de asistenta rutiera A24 si pachetul de start (brosura, card, CD) Abonamentul EXPLORER - Taxa de inregistrare( Ron) 199 - Abonament lunar ( Ron) 222 - Reducerea initiala la combustibil 0.4 ron/litru. - Cand acumulati 5 puncte bonus din inscrieri noi , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! - Bonusuri din alimentari : 0.2 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 2. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 3. - Limita de combustibil de 100 litri - Abonamentul si toate beneficiile sale poate fi mostenite de catre descendentii directi in cazurile specifice - Abonamentul include produsul de asistenta rutiera A24 si pachetul de start (brosura, card, CD) Abonamentul PREMIUM - Taxa de inregistrare( Ron) 199 - Abonament lunar ( Ron) 333 - Reducerea initiala la combustibil 0.3 ron/litru. - Cand acumulati 10 puncte bonus din inscrieri noi , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! - Bonusuri din alimentari : 0.3 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi. 0.15 Ron/litru alimentat de catre indirect 2. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 3. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 4. - Limita de combustibil de 150 litri - Abonamentul si toate beneficiile sale poate fi mostenite de catre descendentii directi in cazurile specifice - Abonamentul include produsul de asistenta rutiera A24 si pachetul de start (brosura, card, CD) Abonamentul BUSINESS - Taxa de inregistrare( Ron) 199 - Abonament lunar ( Ron) 555 - Reducerea initiala la combustibil 0.1 ron/litru. - Cand acumulati 30 puncte bonus din inscrieri noi , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei 5 directi isi platesc abonamentul! - Bonusuri din alimentari : 0.4 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi. 0.3 Ron/litru alimentat de catre indirect 2. 0.15 Ron/litru alimentat de catre indirect 3. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 4. 0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 5. - Limita de combustibil de 300 litri - Abonamentul si toate beneficiile sale poate fi mostenite de catre descendentii directi in cazurile specifice - Abonamentul include produsul de asistenta rutiera A24 si pachetul de start (brosura, card, CD) * Creditul tau din platforma va fi virat automat in contul tau bancar, pe data de 3 ale lunii calendaristice, incepand de la valori mai mari de 300 RON. La optiunea clientului, creditul ramane in platform. Compania se obliga astfel la plata tuturor sumelor datorate catre parteneri, pana la data de 3 ale lunii urmatoare.
×