.
 TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A ABONAMENTULUI „NEXTDRIVE”
 
  Definitii:
 
  - SC CARD AUTO SERVICE SRL: J40/1565/2012, CUI 29756933, reprezinta detinatorul legal al
 platformei NEXTDRIVE;
 
  - Graficul binar: graficul binar este structura arborescenta in care utilizatorii sistemului sunt
 aranjati in functie de disponibilitatea locurilor libere si/sau a pozitiei si setarilor persoanei care a
 efectuat recrutarea.
  Graficul este denumit binar deoarece fiecare nod al graficului poate avea maxim 2 succesori
 (piciorul stang si drept).
 
  - Graficul comun: graficul comun reprezinta portiunea din graficul binar global care incepe de la
 utilizatorul in cauza, si care, pret de 14 nivele, denota nivelul de performanta al respectivului
 utilizator impreuna cu echipa lui.
 
  - Nivelul de performanta : este afectat in mod direct de valoarea lui R in contul online si se reflecta
 in beneficiile obtinute de utilizator.
  - O dubla se formeaza la fiecare doua inscrieri pe stanga + doua inscrieri pe drepta/ introduse de
 orice persoana din graficul comun.
  Dublele astfel formate, prin definitie, pot sa dispara (sa nu ma fie duble) in cazul in care, din
 structura care alcatuieste o dubla, unul dintre parteneri devine inactiv sau se retrage definitiv din
 afacerea si parteneriatul NextDrive. Astfel prin pierderea unei duble din grafic si valoarea lui R
 acumulata de partenerul a carui dubla dispare, va scadea cu valoarea acelei duble. Daca sunt mai
 multe duble care se pierd si valoarea pierduta la R va fi mai mare (egala cu valoarea acelor duble).
  - R: Valoarea lui 'R' denota, pentru inceput, reducerea in RON per litru de carburant oferita de
 catre noi. Reducerea maxima este de 5 RON/litru.
  Valoarea lui R creste cu 0.10 ron per dubla realizata. Valoarea lui R incepe de la 0,4 ron pentru
 abonamentul Explorer si 1 RON / litru pentru optiunea Start-up. Datorita fluctuatiei mari la
 preturile de carburant, se ia in considerare un pret mediu al pietei de 5,5 RON / litru, si toate
 bonusurile si compensatiile vor fi calculate la acest pret.
  
  DESCRIEREA PRODUSULUI
 - Cardul MasterCard NextDrive, se emite contra cost si utilizatorul va beneficia de sistemul de
 bonusuri descris in ANEXA 2. Durata de valabilitate a cardului este de 2 ani si poate fi reinnoit in
 mod automat si gratuit.
 - Clientul NextDrive beneficiaza si de un card (special de combustibil, pe langa cel NEXTDRIVE,
 valabil la o benzinarie aleasa, cu o reducere de 0,15 RON / litru si litrii nelimitati) in pretul
 abonamentului lunar, pe langa reducerile si bonusurile stipulate in anexa cat timp abonamentul
 este activ.
 - Clientul beneficiaza de produsul NextDrive (brosura, card si CD cu consultanta de business) in
 pachetul de start primit in urma achitarii taxei de inregistrare si a abonamentului.
 - Clientul poate cumpara optional materiale promotionale, originale, contra cost ( 5 Ron /
 brosura, 10 Ron / CD training, 100 Ron / manual training).
 
  EMITEREA Abonamentului
  Abonamentul NextDrive va fi obtinut dupa completarea formularului disponibil pe
 www.nextdrive.ro/register si acceptarea prezentului Contract si a codului etic, totodata si a platii
 recurente, prin direct debit.
  Odata cu completarea formularului de abonament si acceptarea prezentului Contract, SC CARD
 AUTO SERVICE SRL si partenerii sai pot folosi datele de contact ale posesorului pentru inscrierea lui
 automata pe lista serviciilor incluse in pretul abonamentului.
 
  UTILIZAREA Abonamentului
  Toate serviciile incluse in abonament pot fi accesate din contul comerciantului de pe site-ul
 www.nextdrive.ro, si prin utilizarea cardului cu care comerciantul are acces la cumpararea
 combustibilului si produselor de la partenerii acceptati in conditiile prezentului Contract.
  Cardul pentru combustibil trebuie protejat impotriva deteriorarii. In cazul deteriorarii din orice
 cauze, Cardul poate fi inlocuit cu un nou card, in baza cererii titularului insotita de cardul deteriorat si
 datele de identificare ale titularului, ce vor fi trimise pe adresa card@nextdrive-support.ro
  Cardul de combustibil inclus in Abonamentul NextDrive este un instrument financiar de plata si
 poate fi utilizat numai in cadrul benzinariilor.
  Cardul NextDrive se va alimenta de catre Utilizator cu suma dorita, urmand ca, in termen de maxim
 3 (trei) zile, in functie de bonusurile financiare obtinute in cadrul programului, SC CARD AUTO
 SERVICE SRL sa-i crediteze cardul personal cu suma rezultata, in conformitate cu prezentul Contract.
  
  RASPUNDERI
  SC CARD AUTO SERVICE SRL nu va fi raspunzator in cazul utilizarii cardului de catre alte
 persoane decat cele inscrise in contul abonamentului.
  Posesorii cardului sunt obligati sa anunte disparitia sau furtul cardului la urmatoarea adresa
 de e-mail card@nextdrive-support.ro.
  Un nou card poate fi eliberat, dupa solicitarea anularii celui pierdut sau furat si depunerea
 unei declaratii privind pierderea/furtul, in care se vor mentiona datele de identificare ale
 titularului (nume, prenume, domiciliu, telefon, adresa de e-mail).
  Dupa depunerea solicitarii anularii cardului pierdut sau furat, a declaratiei privind
 pierderea/furtul si comunicarea datelor de identificare, posesorul are dreptul la un nou card,
 care se va emite in termen de maxim 15 zile lucratoare.
  Emitentul nu va fi tinut raspunzator pentru situatia in care Partenerii Comerciali nu accepta
 Cardul din diverse motive invocate.
  Emitentul va directiona Utilizatorul catre alt Partener in cel mai scurt timp posibil.
 
  CONDITII DE VALIDITATE
  Poate avea calitate de utilizator orice persoana fizica sau juridica, in urma completarii
 formularului de emitere, a achitarii integrale a taxei lunare in cuantum de 222 RON pentru
 abonamentul Explorer si taxei de inregistrare de 199 RON, ce se va plati in avans incepand cu data
 inscrierii. Taxa de inregistrare, in cuantum de 199 RON, se plateste o singura data, la inregistrarea
 utilizatorului si este aceeasi pentru toate abonamentele, inclusiv pentru optiunea Start-up.
  De asemenea, orice persoana fizica sau juridica, poate accesa pachetul de Start-up care presupune,
 achitarea unei taxe , in cuantum de 149 RON si a taxei de inregistrare in cuantum de 199 RON ,
 indiferent de abonamentul ales, urmand ca pretul intreg al abonamentului ales sa fie achitat
 incepand cu sfrasitul primei luni (cu start-up), inceputul lunii a doua cu calitatea de membru.
  Contravaloarea taxei de inscriere, a taxelor lunare de abonament si a taxelor pentru serviciile
 oferite de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL sunt sume achitate prin acordul expres al utilizatorului si
 nu vor fi returnate/anulate in nici o situatie, conform prezentului contract.
  Pentru a beneficia de abonamentul NEXTDRIVE, persoana fizica/juridica trebuie sa indeplineasca
 simultan urmatoarele conditii:
 - Sa fie majora in conditiile legii romane;
 - Sa detina un card bancar cu suma aferenta taxelor mentionate anterior, respectiv taxa de
 inscriere si taxa pentru contravaloarea abonamentului lunar.
 - Utilizatorul declara pe proprie raspundere ca toate datele introduse in cadrul sistemului sunt
 datele sale personale si sunt reale.
 - Sa accepte plata recurenta;
 - Sa accepte respectarea codului etic.
  
  SERVICII
 - Serviciile vor fi prestate de catre Societatile Partenere in beneficiul SC CARD AUTO SERVICE
 SRL, dar realizate direct catre titularul cardului NEXTDRIVE.Titularul Cardului nu are
 posibilitatea sa primeasca alte beneficii si nici sa ceara modificarea parametrilor serviciilor
 oferite.
 - Inscrierile se contorizeaza pana in 14 nivele adancime, in graficul binar astfel cum este descris
 in ANEXA 2.
 - Inscrierile pot fi efectuate de catre orice persoana din graficul comun.
 
  PLATI SI MODALITATI DE PLATA. BONUSURI SPECIALE
  Costul abonamentului NEXTDRIVE Explorer este de 222 RON/luna, ce se va plati in avans,
 incepand cu data inregistrarii.La data inregistrarii se va achita o singura data suma de 199 ron taxa de
 inscriere, indiferent de abonamentul ales.
 Costul pachetului Start-up (cu care se poate alege orice abonament la inceput) are o taxa de
 149 RON la inregistrare + taxa de inregistrare, in cuantum de 199 RON.
  Facturarea serviciilor oferite se face odata/luna, pe data de 1 ale luni pentru luna precedenta si
 include ( abonamentul lunar , Bonusrurile castigate , alimentarile de combustibil , Reducerile
 acordate pentru alimentari ).
  In situatia in care Utilizatorul va recomanda achizitionarea unuia dintre abonamentele NEXTDRIVE
 catre un alt Client-Potential Utilizator, care la randul sau se inscrie si achita taxele aferente inscrierii,
 Utilizatorul va beneficia de mai multe bonusuri, sistemul special de bonusuri fiind detaliat in Anexa 2
 la prezentul contract.
 - Taxele si impozitele aferente incasarii bonusurilor vor cadea in sarcina Utilizatorului si vor fi
 achitate catre bugetele de stat astfel:
 - Taxele CAS si impozitul pe venit vor fi achitate de catre Utilizator, in conformitate cu
 prevederile legii fiscale.
 - Se precepe un comision de 5%(din sumele transferate din contul ND in contul personal) pentru
 sustinerea platformei si a tuturor comisioanelor existente de transfer si plata la POS.
 
  FORTA MAJORA
  Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
 executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza
 prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de
 forta majora asa cum este definita de lege.
  Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore,
 producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
  Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul
 sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
 daune-interese.
 
  CONFIDENTIALITATE
  Utilizatorul va considera ca secrete comerciale si va pastra cu cea mai mare strictete
 confidentialitatea tuturor informatiilor si a materialelor incredintate de catre Emitent si va dezvalui
 astfel de informatii numai acelor persoane, angajati sau nu, care sa fie constiente de
 confidentialitatea informatiilor in scopul indeplinirii de catre Parti a obligatiilor ce le revin in vederea
 executarii prezentului contract.
  Toate informatiile confidentiale referitoare la una dintre Parti sunt si raman in proprietatea
 exclusiva a acelei Parti.
  Obligatia de confidentialitate va continua si dupa terminarea prezentului contract.
 
  PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PRIVAT
  SC CARD AUTO SERVICE SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP,
 CI/BI), pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Clientului, in urmatoarele scopuri:
  - validarea, expedierea si facturarea seriviciile utilizate de catre acesta;
  - rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau uncontract,
 la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
  - pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
  - trimiterea de newsletter si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
  - contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
  - contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
  - scopuri statistice.
  SC CARD AUTO SERVICE SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul
 de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti
 parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi
 folosite pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic;
 exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in
 care rezultatul actiunilor Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura.
  Utilizatorrul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea
 acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit 
 specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo
 parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.
  Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorul se va adresa SC CARD AUTO SERVICE SRL
 conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.
  Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Utilizatorul are dreptul de a modifica datele pe
 care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.
  SC CARD AUTO SERVICE SRL, precum si partenerii enumerati la capitolul definitii, nu stocheaza nici
 un fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Utilizatorului.
  Politica de confidentialitate se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Utilizator, exclusiv
 pe site sau in formularele speciale. SC CARD AUTO SERVICE SRL nu raspunde pentru politica de
 confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de
 natura acestora, inclusiv a Partenerilor Comerciali.
  SC CARD AUTO SERVICE SRL se obliga ca datele colectate ale Utilizatorului sa fie folosite numai in
 conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere,
 etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale
 Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.
  Exceptie face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele
 abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
  Procesatorul de carduri bancare agreat de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL are dreptul de a
 accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi
 anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie,
 in cazul in care aceasta exista.
 
  DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
  Produsul Card NEXTDRIVE este protejat in sensul Legii nr. 8/1996 cu privire la dreptul de autor. Nu
 poate face obiectul niciunui document juridic cu privire la cedearea sa gratuita sau contra altor
 avantaje de alte natura.
 
  LITIGII
  Eventualele litigii aparute intre SC CARD AUTO SERVICE SRL si utilizatorii servicile NEXTDRIVE se
 vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
 instantele judecatoresti competente de la sediul societatii, in conformitate cu legea romana.
 
 
  FRAUDA
  SC CARD AUTO SERVICE SRL nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (email/telefonic/SMS/
 etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau
 parole personale.
  Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale
 confidentiale.
  SC CARD AUTO SERVICE SRL declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi / este
 prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele SC CARD
 AUTO SERVICE SRL .
  Comunicarile realizate de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL prin mijloace electronice de
 comunicare la distanta (i.e. e-mail) contin datele de identificare complete si conforme ale
 expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.
  Urmatoarele scopuri atinse sau nu , vor fi considerate tentativa de fraudare a siteului/continutul
 si/sau SC CARD AUTO SERVICE SRL si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau
 acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
  de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta
 metoda;
  de a altera sau altfel modifica continutul site-ului sau Continutului expediat prin orice metoda de
 catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client;
  de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza site-ul;
  de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat
 prin orice mijloc de catre SC CARD AUTO SERVICE SRL catre Client atunci cand acesta nu este
 destinatarul legitim al continutului.
 
  RASPUNDEREA CONTRACTUALA
 - Clienții / partenerii și colaboratorii companiei NexT Drive, Card Auto Service SRL, beneficiază
 de dreptul de despăgubire, in cazul in care compania Card Auto Service SRL este direct
 responsabila pentru pagubele și pierderile suferite de aceștia. Compania nu poate fi ținuta
 responsabila și nu este obligată sa ofere despăgubiri, dacă pierderile sau pagubele suferite au
 fost cauzate de factori externi, precum servere, instalații tehnologice care nu aparțin
 companiei și erori tehnice sau de execuție ale partenrilor companiei. Pentru astfel de cazuri,
 clientul se va adresa direct celor răspunzători.
 - SC CARD AUTO SERVICE SRL nu ofera niciun fel de garantii ca serviciul va fi neintrerupt, sau fara
 erori de orice fel.
 - Operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili
 pentru relatiile sau consecintele acestora rezultand din, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte
 speciale, promotii, promovari, sau oricare alt tip de relatie / legatura / tranzactie / colaborare /
 etc. care pot aparea intre client si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta
 prin intermediul siteului.
  DISPOZITII FINALE
  Prezentul contract este incheiat pe o durata nedeterminata.
 - Garantiile serviciilor incluse sunt asigurate de catre Partenerii agreati in conformitate cu
 specificul serviciilor prestate.
 - SC CARD AUTO SERVICE SRL isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor
 prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv
 modificari ce ar putea afecta site-ul si/sau orice continut, inclusiv parteneriatele cu Partenerii
 Agreati, fara notificare prealabila a Utilizatorului.
 - Utilizatorul recunoaste si accepta faptul ca acest contract implica obligatia Utilizatorului de
 plata a serviciilor astfel cum acestea sunt descrise mai sus.
 - In cazul in care Utilizatorul nu achita contravaloarea abonamentului si serviciilor, consecutiv,
 timp de 2 luni, acesta va fi automat exclus din reteaua NextDrive. In cazul nechitarii unei
 singure luni, clientul si contul sau devin inactivi pana la reactivare, prin plata sumelor restante.
 - SC CARD AUTO SERVICE SRL poate dispune incetarea contractului oricand este detectata o
 incalcare a prezentului contract, in baza unei notificari transmise pe mailul Utilizatorului. Din
 momentul notificarii Utilizatorul este exclus din sistemul de bonusuri si nu va mai putea incheia
 un alt contract.
 - In situatia in care Utilizatorul este nemultumit de serviciile prestate de catre SC CARD AUTO
 SERVICE SRL acesta va notifica SC CARD AUTO SERVICE SRL care va transmite raspunsul in
 termen de 3 zile pe emailul Utilizatorului.
 - Condițiile sus menționate in acest contract, pot fi modificate, la cerere, pentru fiecare contract
 in parte, printr-o anexa pe care clientul/ partenerul / colaboratorul o va primi semnată și
 ștampilată, in format electronic și va avea obligația de a o trimite înapoi semnată pentru a se
 aplica noii termeni, specificați, de comun acord, in respectiva anexa.
  Prezentul contract s-a incheiat azi,la distanta, prin intermediul site-ului www.nextdrive.ro/register,
 iar acceptarea sa echivaleaza cu acceptarea tuturor termenilor si conditiilor inclusi.
  Prezentul contract contine 3 Anexe:
  ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament;
  ANEXA 2 - Sistemul de Bonusuri.
  ANEXA 3 – Diferentele intre abonamentele NEXTDRIVE
  
  ANEXA 1 - Beneficile incluse in abonament
  - Reduceri la combustibil de la 0,4 ron / litru si pana la gratuitate (maxim 5 Ron / litru) in limita a
 100 litri / 120 litri / luna la benzinariile partenere -in functie de nivelul tau de performanta si de
 abonamentul ales-
  - Dispecerat: 0319006 cu program de L-V de la 09:00-18:00 S: 12:00-17:00
  - Email de suport disponbil dupa programul mentionat anterior: client@nextdrive-support.ro si
 it@nextdrive-support.ro .
  - Pachet de start cu brosura, card si CD de training
  - Acces la cursuri de dezvoltare personala si sesiuni de brainstorming
  - Acces la cursuri de vanzari si dezvoltare profesionala in MLM
  - Acces la planul de cariera si multiple premii
  - Posibilitatea de achizitionare a unui manual de training.
 
  ANEXA 2- Sistemul de bonusuri
  1) Startup suport:
  - Fiecare abonament NextDrive ales poate devenii GRATUIT pentru utilizator, in urma indeplinirii
 conditiilor de calificare pentru gratuitate, mai exact in urma acumularii punctelor necesare din
 inscrieri, care se detaliaza astfel:
  - Abonamentul Explorer – 5 puncte necesare
  - Fiecare inscriere directa, este echivalentul a 1 puncte pentru abonamentul Explorer si 0,5 puncte
 pentru inscrisi cu optiunea Start-up.
  - Abonamentul isi pastreaza gratuitatea, atat timp cat toti inscrisii necesari pentru a acumula
 punctele sunt activi (isi platesc taxele aferente calitatii de beneficiar)
  - Abonamentele beneficiaza de comisioane din adancimi, in functie de abonamentele care sunt
 inscrise sub abonamentul Utilizatorului principal. De exemplu, daca un utilizator cu abonament
 Explorer, inscrie in grafic un utilizator cu abonament Explorer, utilizatorul cu abonament Explorer, va
 lua comision din 4 adancimi (cum este abonamentul explorer). Aceasta regula de inscriere si
 comisionare se aplica la toate abonamentele.
  2) Comision alimentare combustibil
  - Discount pana la gratuitate in limita a 100 litri/ 120 litri / luna, aplicabil in maxim 1 ora dupa
 fiecare alimentare, conform Regulamentului.
  
  3) Comision de la inscrieri
  - La fiecare prieten inscris de tine, primesti pe loc 60 RON.
  - La fiecare prieten inscris de prietenul tau primeste el 60 RON si tu 20 RON.
  - La fiecare prieten al prietenul tau primeste el 60 RON, prietenului tau 20 RON, iar tu 10 RON,
 la fiecare noua inscriere.
  4) Bonus de eficienta
  - La fiecare 4 oameni inscrisi direct de tine intr-o luna (adica 30 de zile de la data inscrierii),
 primesti un bonus de 200 RON.
  - De fiecare data cand numarul de inscrisi de tine creste cu 10 inscrisi directi, primesti un extrabonus
 de 500 RON.
 *Aceste bonusuri sunt valabile si pentru luna in care utilizatorul a ales pachetul Start-up.
 
  5) Venit pasiv
  5A) O dubla se formeaza la fiecare 4 inscrieri (2 pe stanga + 2 pe dreapta) de noi abonati (introdusi
 de tine sau de orice persoana din contul tau)
  Fiecare dubla realizata:
  - iti creste Reducerea initiala la combustibil cu 0.10 ron/litru pana ajungi la gratuitate.( respectiv o
 reducere de 5 Ron/litru )
  dupa ce ajungi la gratuitate (de la 5.2 RON /litru) , fiecare dubla
  - iti ofera 15 Ron / luna bani care vor intra in contul ND la final de luna
  5B) Bonusuri din alimentari conform Anexa 3
  ANEXA 3- Diferentele intre abonamentele NextDrive
  - Sistemul de bonusuri de la inscrieri , este la fel la toate abonamentele(Anexa 2 )
 
  Abonamentul EXPLORER
  - Taxa de inregistrare( Ron) 199
  - Abonament lunar ( Ron) 222
  - Reducerea initiala la combustibil 0.4 ron/litru.
  - Cand acumulati 5 puncte bonus din inscrieri noi , beneficiati de abonament GRATUIT! Cat timp cei
 5 directi/10 directi / oricare membrii care formeaza punctele isi platesc abonamentul!
  - Bonusuri din alimentari :
  0.2 Ron/litru alimentat de catre inscrisii tai directi.
  0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 1.
  0.1 Ron/litru alimentat de catre indirect 2.
  0.05 Ron / litru alimentat de catre indirect 3.
  - Limita de combustibil de 120 litri
  - Abonamentul si toate beneficiile sale poate fi mostenite de catre descendentii directi in cazurile
 specifice
  - Abonamentul include, la cerere, produsul special (card la o benzinarie aleasa cu litri nelimitati la un
 discount de 0,15 ron/litru) si pachetul de start (brosura, card, CD)
 
  Abonamentul Start-up:
 - poate fi accesat de orice membru nou, la inscriere si este valabil pentru prima luna de la inscriere,
 urmand ca la sfrasitul primei luni – inceputul celei de a doua, utilizatorul sa achita pretul lunar pentru
 abonamentul selectat la inceput (Explorer), abonament la care va trece automat.
 - taxa pachet: 149 RON + 199 RON taxa de inregistrare (valabil 1 luna)
 - cardul ND Mastercard cu o reducere de 1 ron / litru in limita a 100 litri de combustibil
 - un card la o benzinarie aleasa, care trebuie solicitat telefonic sau pe email la client@nextdrivesupport.ro
 si care beneficiaza de litri nelimitati, cu un discount de 0.15 RON / litru
 - Bonusuri pentru inscrieri de 60 ron / direct, 20 ron / indirect 1, 10 ron / indirect 2
 - 0.5 puncte bonus pentru sponsorul care a inscris pe acest program
 - Posibilitatea formarii de duble
 - La sfrasitul primei luni cu pachetul Start-up incepe abonamentul Explorer cu R-ul aferent si toate
 beneficiile lui, dupa achitarea taxei lunare aferente acelui abonament.
  * Creditul tau din platforma va fi virat automat in contul tau bancar, pe data de 3 ale lunii
 calendaristice, incepand de la valori mai mari de 300 RON. La optiunea clientului, creditul ramane in 
 platform. Compania se obliga astfel la plata tuturor sumelor datorate catre parteneri, pana la data de
 3 ale lunii urmatoare.
 
 Va Multumim,
  Next Drive.
 
×